Produkter

 

DÄCKSTÄLL

Däckställ 1500SEK/Sektion

Perfekt för hemmagaraget


Behovet av rationella och effektiva förvaringssystem för förvaring av däck har de senaste åren accelererat och en bidragande orsak är naturligtvis lagens krav på 2 däcksuppsättningar. Sommar och vinterdäck med efterföljande behov av lagring av såväl nya däck som lagring av kunddäck.

PALLSTÄLL

Pallställ är den vanligaste utrustningen för förvaring av pallgods och används såväl vid plockning från pall som vid uttag av hela pallar. Här finns även möjlighet att välja till en rad olika tillbehör som förenklar hanteringen av gods.

Pallarna kan hanteras på kort sidan, vilket är vanligast vid hantering av hela pallar, eller långsides, vilket är vanligt förekommande vid plockning från pall.

Tillbyggnad med Rullfack för djuplagring där godset packas in på ena sidan och lastas ut från den andra. Så kallad FIFO lagring (först in först ut) Lastbärarna rullar fram på lutande rullbanor. Det innebär, att endast ett artikelnummer bör lagras per bana

Utdragsenheter för direktmontering i pallställsgavlar. Anpassas till de flesta pallställtyper och pallar. Låst i inskjutet läge och frigöres genom vridning. Låsning sker automatiskt vid inskjutandet. En mycket smidig lösning för handplockning och småförvaring i pall.

Hyllställ

Hyllställ är den vanligaste utrustningen för förvaring av smågods. Hyllstället är lika bra för lagring av pärmar på kontoret som för plastlådor på lagret. Indelningen av hyllplanen styr kunden helt över. Hyllstället är också påbyggbart med dörrar och sidopaneler för dammiga miljöer.

Hyllplanen har en belastningskapacitet på hela 150 - 175 kg per plan och med en enkel förstärkning klarar de ända upp till 230 kg. Monteringen av hyllstället är mycket enkel utan skruvar och man kan bygga ut stället efter hand.

Stället finns i olika höjder och med olika hylldjup. Hyllställsentresol kan också byggas med genomgående hyllställ (golv enbart i gångar på övervåning) eller med heltäckande golv och hyllställ på övervåning. Här finns en oändlig lager kapacitet i alla olika önskemål och för alla ytor.

ENTRESOL

Ta vara på höjden i din lager lokal och bygg en entresol. Här kan du lätt fördubbla din lageryta till minimala kostnader. Vi tar fram ett entresoljust för Era behov och dimensionerat efter de belastningskrav som Ni ställer.

En extra våning uppbyggd direkt på hyllställ eller fristående pelare. Vi bygger helt anpassat till lokalens förutsättningar, och naturligtvis enligt gällande regelverk . Att kunna få ytterligare golvplan med hjälp av entresol är helt enkelt den idealiska lösningen när den befintliga golvytan inte är tillräcklig.

Standarduppgifter
Fri höjd under entresolen bör vara ca >2500 mm. Säkerhetsmässigt krävs ett räcke som är >1100 mm högt, en skyddslist längst ner på räcket som förhindrar att föremål oavsiktligt sparkas över kanten och att grindar ska vara självstängande. Trappor ska vara skyddade mot genomtrampning.

Belastningar
De tre vanligaste klasserna är 300-500-<metricconverterw:stonproductid1000 kg>1000 kg per kvadratmeter.

Entresoltyper
Fribärande entresol byggs på pelare med spännvidder om mellan tre och åtta meter.

Hyllställsburen entresol byggs direkt på hyllställ. Detta kan man även göra på redan befintliga hyllsystem

GRENSTÄLL

Lätta grenställ har få detaljer och enkel uppbyggnad som gör att man får en rationell hantering av tex rör och stångmaterial, virke och annat långgods. Grenställen kan även användas för förvaring och hantering av stående eller liggande gods. Grenställ för tyngre gods kräver ett stabilt och funktionellt system för en aktsam, rationell lagring och hantering av stångmaterial, rör, virke och annat långgods. Ställen tillverkas enkel- eller dubbelsidiga, för inom- eller utomhusbruk. Vi erbjuder specialkonstruerade lösningar på både pelare och grenar. Grenarna är flyttbara med c-c >200 mm. Grenarna har också en kapacitet på upp till >1500 kg och längder upp till >2500 mm.

ARKIV

Kompaktarkiv ger dubbelt så mycket plats på samma yta. Med ett system
för kompaktlagring får du ett smidigt och ekonomiskt alternativ till nybyggnation.
Kompakten ger dig ungefär dubbelt så mycket utrymme som ett vanligt hyllställ,
och är lösningen på en effektivare förvaring.

HJULLISTSTÄLLAGE

I hjullistställage lagras godset i kartong eller backar på hjulbanor, som lutar mot en plockgång. Därigenom får plockaren åtkomst till ett stort antal artiklar på ett litet plockområde. Mycket hög plockningseffektivitet kan erhållas i denna lagertyp. Påfyllning sker från baksidan direkt med ankommande gods eller från pallbuffert. Hjullistställage har pallställ som grundkonstruktion. I pallstället monteras hjullistbäddar vilket är en ram med erforderligt antal hjullister, ett brett sortiment av bredder, djup, inlastningsalternativ och plockhyllor gör att varje kundönskemål kan uppfyllas.

RULLBANOR

Rullbanor bidrar till en rationell och effektiv transport och hantering av gods som har en plan bottenyta.